Leverandør info

Hvordan bliver jeg leverandør?

Nedenfor kan du læse om, hvor du kan holde øje med kommende udbud og tilmelde dig leverandørlisten.

Bliv leverandør

Hold øje med udbudsplanen

Du kan følge med i IFIRS’ aktuelle og igangværende udbud på hjemmesiden. Hvis der er et afsluttet udbud, som du er interesseret i, opfordrer IFIRS dig til at holde øje med, hvornår der sker genudbud. Se mere herom under fanen ”Udbud”.

Du kan også på udbudsplanen se hvilke udbud, IFIRS forventer at igangsætte i løbet af året. Udbudsplanen opdateres løbende. Du kan herudover tilmelde dig leverandørlisten, for at holde dig opdateret.

Som udgangspunkt kan IFIRS ikke blot foretage indkøb på baggrund af henvendelser fra leverandører, da vi er forpligtede til at følge en række procedureregler i forbindelse med indkøb.

Tilmeld dig leverandørlisten

IFIRS har etableret en leverandørliste, hvor du som virksomhed kan tilmelde dig. Så er du altid informeret, når IFIRS sender noget i udbud inden for dine valgte interesseområder.

Tilmelding

Hvordan fungerer udbud?

Udbudsprocessen

IFIRS er underlagt udbudsloven og tilbudsloven, som sætter nogle processuelle rammer omkring indkøbene.

Det anbefales, at leverandører, der ikke har kendskab til reglerne, sætter sig ind i dem. På konkurrence- og forbrugerstyrelsens kampagneside ”Bedre udbud” findes let forståelige vejledninger til udbudsreglerne: http://www.bedreudbud.dk/

Elektronisk kommunikation

IFIRS gennemfører alle større indkøb som elektroniske udbud på det elektroniske udbudsværktøj Mercell.

Som leverandør skal du derfor være forberedt på, at al kommunikation kommer til at foregå via Mercell, og at tilbuddet også skal afgives elektronisk via Mercell. Læs mere og opret dig her:

Mercell – info om udbud

Det fælles europæiske udbudsdokument - ESPD

I forbindelse med udbud kræver IFIRS altid en ESPD fra tilbudsgiver.

Hvad er en ESPD?

ESPD’en bruges til vurdering af tilbudsgivernes udelukkelse, egnethed og udvælgelse og er et foreløbigt bevis i forhold til dokumentationen.

Af udbudsmaterialet kan der være fastsat nogle minimumskrav til egnethed, hvorfor det er vigtigt, at Tilbudsgiver henter den, af Ordregiver udarbejdede, ESPD ned og udfylder den. Har Tilbudsgiver allerede en udfyldt ESPD, kan denne flettes sammen med den nye ESPD.

IFIRS har udarbejdet en vejledning til udfyldelse af ESPD.

Vejledningen kan læses her