OM OS

Grundlag og organisering

INDKØBSFÆLLESSKABET IFIRS blev etableret den 01.08.2010 med Erhvervsskolen HANSENBERG som værtsinstitution.
IFIRS består pr. 01.01.2017 af 80 Erhvervs-, Handels-, SOSU- og Landbrugsskoler, AMU Centre, VUC Centre, Almene Gymnasier og Erhvervsakademier.

IFIRS’ formål er at konkurrenceudsætte så mange indkøbsområder som muligt, hvilket fremgår af udbudsplanen under fanen UDBUD.

Du kan følge med i IFIRS’ aktiviteter ved at tilmelde dig nederst på forsiden, så modtager du nyhedsavisen, som udkommer 6-8 gange om året.

I 2016 genudbød IFIRS 33 aftaler og igangsatte 37 udbud.

Den 01.01.2017 har IFIRS 156 igangværende aftaler, hvoraf skolerne kan vælge at tilkoble sig 29 af dem.

I forbindelse med hvert årsskifte udsender IFIRS en aftaleoversigt, som medlemmerne modtager.

Aftaleoversigten udgives i to dele:

1. Samtlige aftaler

2. De aftaler som det enkelte medlem kan benytte

IFIRS-aftaler består af:

1. Aftaler som stilles til rådighed for medlemmerne (frivillig brug)

2. SKAL-aftaler, hvilket betyder at de tilmeldte skoler er forpligtede til at bruge aftalerne.

3. Aftaler for enkeltskoler eller enkelte leverancer.

IFIRS ønsker, at så mange leverandører som muligt, lokale som landsdækkende og danske som udenlandske, får mulighed for at byde på vores udbud.

Derfor søger vi løbende at opdele vore udbud, så lokale og mindre leverandører kan udvælge sig hvilke skolers leverancer, de ønsker at byde på, samtidig med at landsdækkende leverandører kan byde på enkelte eller alle skolers leverancer.

Ønsker du at blive informeret om udbud, kan du tilmelde dig her og udvælge hvilke områder, du finder interessant for din virksomhed.