Aktuelle udbud

Renovation 2017

Udbuddet gennemføres som et EU-udbud i overensstemmelse med Udbudslovens § 56 (Udbudslov, lov nr. 1564 af 15. december 2015). Loven indeholder bestemmelser, som gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2015 om offentlige udbud.

Hent PDF af udbuddet her

Deltagende skoler

 • Delaftaler 1
  • Campus Bornholm
 • Delaftale 2
  • Erhvervsskolen Nordsjælland
  • Luthersk Missions Højskole
 • Delaftale 3
  • Syddansk Erhvervsskole (Odense)
  • Handelsgymnasiet Vestfyn
  • Kold College
  • Amu Fyn
 • Delaftale 4
  • Erhvervsakademi MidtVest
  • Herningsholm Erhvervsskole
  • UddannelsesCenter Holstebro
 • Delaftale 5
  • Campus Vejle
  • Rosborg Gymnasium og HF
  • Haderslev Handelsskole
  • HANSENBERG
  • Kolding HF & VUC
  • Social- og Sundhedsskolen Syd
  • Bygholm Landbrugsskole
  • Learnmark
  • Syddansk Erhvervsskole (Vejle)
 • Delaftale 6
  • Aarhus Tech
 • Delaftale 7
  • EUC Sjælland
  • Roskilde Tekniske Skole
 • Delaftale 8
  • Mariager Høj- & Efterskole

Beskrivelse af opgaven

Ordregiver ønsker levering af Indsamling af erhvervsaffald og dagrenovation. Den samlede kontraktvolumen udgør pr. delaftale:

Ordregiver Samlet årligt indkøb i 2015-2016 (DKK)
Delaftale 1 kr. 91.664
Delaftale 2 kr. 542.566
Delaftale 3 kr. 1.207.344,10
Delaftale 4 kr. 914.125
Delaftale 5 kr. 1.061.736,80
Delaftale 6 kr. 553.416
Delaftale 7 kr. 1.342.267
Delaftale 8 kr. 41.608

Kontakt

Indkøbsfællesskabet IFIRS
c/o HANSENBERG
Skovvangen 28
6000 Kolding

Kontaktperson: Udbudsjurist, Dorthe Møller Jochimsen

Der henvises til, at al kontakt skal foregå via Mercell.

Rekvirering af materiale samt fremsendelse af tilbud

I forbindelse med udbuddet har Indkøbsfællesskabet IFIRS valgt at benytte det elektroniske udbudssystem Mercell til håndtering af annonceringer og udbud. For at anvende udbudssystemet, skal virksomheden være registreret som bruger af Mercell. Det er gratis at være registreret som virksomhed i systemet.

Der anvendes udbudsformen EU-Udbud. Tilbuddet skal fremsendes via Mercell. Tilbud afgivet på anden måde vil ikke komme i betragtning. 

Uddybende spørgsmål

Spørgsmål til udbudsmaterialet vil i udbudsperioden blive behandlet af IFIRS. Alle spørgsmål rettes skriftligt i Mercell via fanen Kommunikation. Spørgsmål skal fremsendes senest den 20. september 2017.

Tidsplan

Offentliggørelse af udbuddet
1. september 2017

Sidste frist for fremsendelse af spørgsmål
20. september 2017

Sidste frist for udsendelse af spørgsmål og svar
28. september 2017

Sidste frist for modtagelse af tilbud
4. oktober 2017

Forventet beslutning om leverandørvalg
Uge 41

Forventet kontraktstart
1. januar 2017

Tilbudsfrist

Tilbud skal afleveres i Mercell senest den 04. oktober kl. 12.00.