Afsluttede udbud

Renovation 2017 – annulleret

Udbuddet foretages som et offentligt udbud i overensstemmelse med Udbudslovens bestemmelser – LOV nr. 1564 af 15/12/2015. Udbuddet er registeret som udbud nr. 2017/S 106-212643.

Hent PDF af udbuddet her

Deltagende skoler

 • AMU Fyn
 • Bygholm Landbrugsskole
 • Campus Bornholm
 • Campus Vejle
 • Erhvervsakademi MidtVest
 • Erhvervsskolen Nordsjælland
 • EUC Sjælland
 • Haderslev Handelsskole
 • Handelsgymnasiet Vestfyn
 • HANSENBERG
 • Herningsholm Erhvervsskole
 • Kold College
 • Kolding HF & VUC
 • Learnmark
 • Luthersk Missions Højskole
 • Mariager Høj- & Efterskole
 • Nordjylland Idrætshøjskole
 • Rosborg Gymnasium
 • Roskilde Tekniske Skole
 • Social- og Sundhedsskolen Syd
 • Syddansk Erhvervsskole
 • UddannelsesCenter Holstebro
 • Aarhus Tech

Beskrivelse af opgaven

Ordregiver ønsker indhentning af erhvervsaffald og dagrenovation. Den samlede kontraktvolumen udgør ca. kr. 5.791.726,10.

Kontakt

Indkøbsfællesskabet IFIRS
c/o HANSENBERG
Skovvangen 28
6000 Kolding

Kontaktperson: Udbudsjurist, Michelle Anett Hansen

Der henvises til, at al kontakt skal foregå via EU-Supply.

Rekvirering af materiale samt fremsendelse af tilbud

I forbindelse med udbuddet har Indkøbsfællesskabet IFIRS valgt at benytte det elektroniske udbudssystem EU-Supply til håndtering af annonceringer og udbud. For at anvende udbudssystemet, skal virksomheden være registreret som bruger af EU-Supply. Det er gratis at være registreret som virksomhed i systemet.

Såfremt din virksomhed ikke allerede er registreret, skal dette gøres via hjemmesiden:

www.eu-supply.com/ifirs.asp.

Der anvendes udbudsformen offentligt udbud. Tilbuddet skal fremsendes via EU-Supply. Tilbud afgivet på anden måde vil ikke komme i betragtning.

Uddybende spørgsmål

Spørgsmål til udbudsmaterialet vil i udbudsperioden blive behandlet af IFIRS. Alle spørgsmål rettes skriftligt i EU-Supply via ”Besked” funktionen. Spørgsmål skal fremsendes senest den 20. juni 2017.

Tidsplan

Offentliggørelse af udbuddet
1. juni 2017 

Sidste frist for fremsendelse af spørgsmål
20. juni 2017

Sidste frist for udsendelse af spørgsmål og svar
28. juni 2017

Sidste frist for modtagelse af tilbud
4. juli 2017 kl. 12

Forventet beslutning om leverandørvalg
Uge 31

 Forventet kontraktstart
1. oktober 2017

Tilbudsfrist
Tilbud skal afleveres i EU-Supply senest den 4. juli kl. 12.00.