Afsluttede udbud

KRANER – EUC LILLBEÆLT

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i overensstemmelse med Udbudslovens § 56 (Udbudslov, lov nr. 1564 af 15. december 2015). Loven indeholder bestemmelser, som gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2015 om offentlige udbud.

Hent PDF af udbuddet her

Deltagende skole

EUC Lillebælt

Beskrivelse af opgaven

Ordregiver ønsker levering af kraner, samt uddannelse og servicering heraf, til uddannelse af kranfører. Den forventede kontraktvolumen udgør ca. kr. 1.600.000.

Kontakt

Indkøbsfællesskabet IFIRS
c/o HANSENBERG
Skovvangen 28
6000 Kolding

Kontaktperson: Udbudsjurist, Jakob Roy Lægsgaard

Der henvises til, at al kontakt skal foregå via Mercell.

Rekvirering af materiale samt fremsendelse af tilbud

I forbindelse med udbuddet har Indkøbsfællesskabet IFIRS valgt at benytte det elektroniske udbudssystem Mercell til håndtering af annonceringer og udbud. For at anvende udbudssystemet, skal virksomheden være registreret som bruger af Mercell. Det er gratis at være registreret som virksomhed i systemet.

Såfremt din virksomhed ikke allerede er registreret, skal dette gøres ved at kontakte Mercell på tlf.: +45 6313 3700 eller mail: support.dk@mercell.com.

Der anvendes udbudsformen offentligt udbud. Tilbuddet skal fremsendes via Mercell. Tilbud afgivet på anden måde vil ikke komme i betragtning.

Link til udbudsmaterialet

Uddybende spørgsmål

Spørgsmål til udbudsmaterialet vil i udbudsperioden blive behandlet af IFIRS. Alle spørgsmål rettes skriftligt i Mercell via fanen Kommunikation. Spørgsmål skal fremsendes senest den 8. januar 2018.

Tidsplan

Offentliggørelse af udbuddet
22. december 2017 

Sidste frist for fremsendelse af spørgsmål
8. januar 2018

Sidste frist for udsendelse af spørgsmål og svar
16. januar 2018

 Sidste frist for modtagelse af tilbud
22. januar 2018

Forventet beslutning om leverandørvalg
8. februar 2018

Forventet leveringstidspunkt
Medio maj 2018

Tilbudsfrist

Tilbud skal afleveres i Mercell senest den 22. januar 2018 kl. 12.00.