Afsluttede udbud

Udbud af laboratorieinventar til Erhvervsakademi Sjælland (projektering, levering og montering).

Offentligt udbud vedrørende projektering, levering og montering af diverse laboratorieinventar for Erhvervsakademi Sjælland i Roskilde.

Ordregiver ønsker tilbud på diverse laboratorieinventar til nyopførte laboratorielokaler til brug for undervisning for Erhvervsakademi Sjælland i Roskilde.

 

Hent pdf af udbuddet

 

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, jf. udbudslovens § 56 (Udbudslov, lov nr. 1564 af 15. december 2015. Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2015 om offentlig udbud

 

1. Deltagende skoler

Erhvervsakademi Sjælland, Campus placeret i Roskilde

 

2. Beskrivelse af opgaven

Ordregiver ønsker tilbud på indretning af laboratorielokaler samt levering og montering af det tilbudte laboratorieinventar. Den samlede kontraktvolumen forventes at udgøre max kr. 7.000.000.

 

3. Kontakt

Indkøbsfællesskabet IFIRS

c/o HANSENBERG

Skovvangen 28

6000 Kolding

 

Kontaktperson: Udbudsjurist, Betina Kiebe Rasmussen

Der henvises til, at al kontakt skal foregå via EU-Supply.

 

4. Rekvirering af materiale samt fremsendelse af tilbud

I forbindelse med udbuddet har Indkøbsfællesskabet IFIRS valgt at benytte det elektroniske udbudssystem EU-Supply til håndtering af annonceringer og udbud. For at anvende udbudssystemet, skal virksomheden være registreret som bruger af EU-Supply. Det er gratis at være registreret som virksomhed i systemet.

 

Såfremt din virksomhed ikke allerede er registreret, skal dette gøres via hjemmesiden:

www.eu-supply.com/ifirs.asp.

Der anvendes udbudsformen offentligt EU-udbud. Tilbuddet skal fremsendes via EU-Supply. Tilbud afgivet på anden måde vil ikke komme i betragtning.

 

5. Uddybende spørgsmål

Spørgsmål til udbudsmaterialet vil i udbudsperioden blive behandlet af IFIRS. Alle spørgsmål rettes skriftligt i EU-Supply via ”Besked” funktionen. Spørgsmål skal fremsendes senest den 31. oktober 2016

 

6. Tidsplan

12. oktober 2016

Offentliggørelse af udbuddet

 

31. oktober 2016

Sidste frist for fremsendelse af spørgsmål

 

8. november 2016 

Sidste frist for udsendelse af spørgsmål og svar

 

14. november 2016 kl. 12.00

Sidste frist for modtagelse af tilbud

 

28 .november 2016 

Forventet beslutning om leverandørvalg

 

9. december 2016

Forventet kontraktstart

 

7. Tilbudsfrist

Tilbud skal afleveres i EU-Supply senest den 14. november 2016 kl. 12.00.