Aktuelle udbud

Vedligehold af grønne områder

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i overensstemmelse med Udbudslovens § 56 (Udbudslov, lov nr. 1564 af 15. december 2015). Loven indeholder bestemmelser, som gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2015 om offentlige udbud.

Hent PDF af udbuddet her

Deltagende skoler

  • AMU Fyn
  • Erhvervsskole Nordsjælland
  • Herningsholm Erhvervsskole
  • Aarhus Tech

Beskrivelse af opgaven

Ordregiver ønsker varetaget vedligehold af grønne områder. af Den samlede kontraktvolumen udgør ca. kr. 1.884.124.

Kontakt

Indkøbsfællesskabet IFIRS
c/o HANSENBERG
Skovvangen 28
6000 Kolding

Kontaktperson: Udbudsjurist, Michelle Anett Hansen

Der henvises til, at al kontakt skal foregå via Mercell.

Rekvirering af materiale samt fremsendelse af tilbud

I forbindelse med udbuddet har Indkøbsfællesskabet IFIRS valgt at benytte det elektroniske udbudssystem Mercell til håndtering af annonceringer og udbud. For at anvende udbudssystemet, skal virksomheden være registreret som bruger af Mercell. Det er gratis at være registreret som virksomhed i systemet.

Der anvendes udbudsformen offentligt udbud. Tilbuddet skal fremsendes via Mercell. Tilbud afgivet på anden måde vil ikke komme i betragtning.

Tilbudsgiver kan finde adgang til nærværende udbud her

Uddybende spørgsmål

Spørgsmål til udbudsmaterialet vil i udbudsperioden blive behandlet af IFIRS. Alle spørgsmål rettes skriftligt i Mercell via ”Kommunikation” funktionen. Spørgsmål skal fremsendes senest den 22.09.2017 kl. 12.

Tidsplan

Offentliggørelse af udbuddet
01.09.2017 

Sidste frist for tilmelding til besigtigelse
07.09.2017

Sidste frist for fremsendelse af spørgsmål
22.09.2017 

Sidste frist for udsendelse af spørgsmål og svar
30.09.2017 

Sidste frist for modtagelse af tilbud
06.10.2017 

Forventet beslutning om leverandørvalg
Uge 44-45 

Forventet kontraktstart
01.01.2018

Tilbudsfrist

Tilbud skal afleveres i EU-Supply senest den 06.10.2017 kl. 12.00.