Aktuelle udbud

3D-printer til videnscenter

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling, jf. udbudslovens §§ 61-66, (Udbudslov, lov nr. 1564 af 15. december 2015). Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2015 om offentlig udbud.

Deltagende skole

Syddansk Erhvervsskole

Beskrivelse af opgaven

Udbuddet vedrører Ordregivers indkøb af en metal 3D-printer samt tilhørende implementering, uddannelse, materialer, løbende service, herunder opdateringer af software mv. Den samlede kontraktvolumen udgør ca. kr. 2.000.000.

Kontakt

Indkøbsfællesskabet IFIRS
c/o HANSENBERG
Skovvangen 28
6000 Kolding

Kontaktperson: Udbudsjurist, Michelle Buck

Der henvises til, at al kontakt skal foregå via Mercell.

Rekvirering af materiale samt fremsendelse af tilbud

I forbindelse med udbuddet har Indkøbsfællesskabet IFIRS valgt at benytte det elektroniske udbudssystem Mercell til håndtering af annonceringer og udbud. For at anvende udbudssystemet, skal virksomheden være registreret som bruger af Mercell. Det er gratis at være registreret som virksomhed i systemet.

Tilbudsgiver kan finde adgang til nærværende udbud via linket https://permalink.mercell.com/93105736.aspx.

Der anvendes udbudsformen udbud med forhandling, der vil derfor først være en prækvalifikation, hvor alle interesserede kan indsende en ansøgning. Herefter kan de prækvalificerede ansøgere indsende et tilbud. Tilbuddet skal fremsendes via Mercell. Tilbud afgivet på anden måde vil ikke komme i betragtning.

Uddybende spørgsmål

Spørgsmål til udbudsmaterialet vil i udbudsperioden blive behandlet af IFIRS. Alle spørgsmål rettes skriftligt i Mercell via fanen Kommunikation. Spørgsmål skal fremsendes senest den 07-02-2019.

Tidsplan

Offentliggørelse af udbuddet
19-12-2018

Ansøgningsfrist prækvalifikation
18-01-2019

Udsendelse af opfordring til afgivelse af indledende tilbud

22-01-2019

Frist for spørgsmål til indledende tilbud
07-02-2019

Tilbudsfrist for indledende tilbud
18-02-2019

Forhandlingsrunde 1
21-02-2019

Udsendelse af evt. tilpasset udbudsmateriale og opfordring til afgivelse af endeligt tilbud
25-02-2019

Frist for modtagelse af spørgsmål til endeligt tilbud
02-03-2019

Tilbudsfrist for endeligt tilbud
10-03-2019 kl. 12.00

Forventet tildeling
Uge 12-13

Forventet kontraktstart/levering
03-06-2019

Ansøgningsfrist

Ansøgning skal afleveres i Mercell senest den 18-01-2019 kl.12.00.

Tilbudsfrist

Indledende tilbud skal afleveres i Mercell senest den 18-02-2018 kl. 12.00.