Skip to main content
Afsluttede udbud

3D-printer til videnscenter

By 03/01/2019maj 16th, 2019No Comments

Udbudt i henhold til lov nr. 1564 af 15. december 2015, herunder RÅDETS DIREKTIV NR. 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF.

Levering af metal 3D-printer til videnscenter
Kontraktstart: 25.06.2019
Udløb: 24.06.2021

Leverandør
TRUMPF maskin ab
Box 606, Alingsås, Sverige
CVR: 556240336901

Deltagende skole

Syddansk Erhvervsskole

Kontakt

Indkøbsfællesskabet IFIRS
c/o HANSENBERG
Skovvangen 28
6000 Kolding

Kontaktperson: Udbudsjurist, Michelle Buck