Skip to main content
Aktuelle udbud

Autoreservedele – Genudbud

By 18/10/2022juni 7th, 2023No Comments

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i overensstemmelse med Udbudslovens § 56 (Udbudslov, lov nr. 1564 af 15. december 2015). Loven indeholder bestemmelser, som gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2015 om offentlige udbud.

Deltagende skoler

  • Campus Bornholm
  • EUC Sjælland
  • HANSENBERG
  • Roskilde Tekniske Skole
  • Syddansk Erhvervsskole
  • UddannelsesCenter Holstebro
  • UddannelsesCenter RingkøbingSkjern
  • Zealand Business College
  • Aarhus Tech

Beskrivelse af opgaven

Ordregiver ønsker levering af autoreservedele til mekanikeruddannelserne. Den samlede kontraktvolumen udgør ca. kr. 30.000.000,00.

Kontakt

Indkøbsfællesskabet IFIRS
c/o HANSENBERG
Skovvangen 28
6000 Kolding

Kontaktperson: Udbudskonsulent, Mette Reus Hansen

Der henvises til, at al kontakt skal foregå via Mercell.

Rekvirering af materiale samt fremsendelse af tilbud

I forbindelse med udbuddet har Indkøbsfællesskabet IFIRS valgt at benytte det elektroniske udbudssystem Mercell til håndtering af annonceringer og udbud. For at anvende udbudssystemet, skal virksomheden være registreret som bruger af Mercell. Det er gratis at være registreret som virksomhed i systemet.

Tilbudsgiver kan finde adgang til nærværende udbud via linket.

Tilbuddet skal fremsendes via Mercell. Tilbud afgivet på anden måde vil ikke komme i betragtning. 

Uddybende spørgsmål

Spørgsmål til udbudsmaterialet vil i udbudsperioden blive behandlet af IFIRS. Alle spørgsmål rettes skriftligt i Mercell via fanen Kommunikation.

Tidsplan

Offentliggørelse af udbuddet
3. juni 2023

Sidste frist for udsendelse af spørgsmål og svar
25. juni 2023

Sidste frist for modtagelse af tilbud
3. juni 2023 Kl. 23.59

Forventet leverandørtildeling
Uge 32

Forventet kontraktstart
1. september 2023

Tilbudsfrist

Tilbud skal afleveres i Mercell senest den 3. jun 2023 Kl. 23.59