Skip to main content

Bliv medlem

Meld jer ind og kom med i fællesskabet

Kontingent

Kontingentet udgør kr. 25.000 årligt og giver adgang til adskillige aftaler fra første dag.

Licens til KMD Indkøbsanalyse

KMD Indkøbsanalyse er et værktøj til synliggørelse af skolens indkøb, som giver IFIRS og IFIRS’ medlemsskoler mulighed for at udvikle indkøb og kontraktstyring på et nyt niveau.

Licensen til KMD lndkøbsanalyse udgør ca. 0,0167 % af skolens årlige indkøb (-/+ prisindeks reguleringer).

Har du spørgsmål til KMD Indkøbsanalyse, er du velkommen til at kontakte Meri Helenius, mhe@ifirs.dk

Udbudsudgifter

Der opkræves første år et forskud på 4 x minimum kr. 2.500 til dækning af deltagelse i udbud og relaterede omkostninger (ekskl. KMD).
Deltager skolen ikke i udbud i tilmeldingsåret, tilbagebetales det opkrævede beløb.

Budgetgodkendelse
Deltagelse i udbud kræver en accept fra skolen. Godkendelse af budgettet er en endelig accept af deltagelse i udbuddet.

Kunne du tænke dig at høre mere, så kontakt Majbritt Laurine Frødstrup via mail, mlf@ifirs.dk, eller direkte på tlf. 2845 5560.

Medlemsskoler i Indkøbsfællesskabet IFIRS

AMU Fyn
AMU Nordjylland
AMU SYD
AMU Vest
Asmildkloster Landbrugsskole
Business College Syd
Bygholm Landbrugsskole
Campus Bornholm
Campus Vejle
CELF
College 360
Dalum Landbrugsskole
Erhvervsakademi MidtVest
Erhvervsakademi SydVest
Erhvervsakademi Aarhus
EUC Lillebælt
EUC Nord
EUC Nordvestsjælland
EUC Sjælland
Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole
Gråsten Landbrugsskole

Haderslev Handelsskole
HANSENBERG
Herning HF & VUC
Herningsholm Erhvervsskole
Holstebro Gymnasium og HF
Horsens Gymnasium & HF
IBC International Business College
Jordbrugets UddannelsesCenter Århus
Kjærgaard Landbrugsskole
Kold College
Kolding Gymnasium
Kolding HF & VUC
Københavns Erhvervsakademi
Køge Handelsskole
Learnmark
NEXT UDDANNELSE KØBENHAVN
Ribe Katedralskole
Rosborg Gymnasium og HF
Roskilde Tekniske Skole
Rybners
Rødkilde Gymnasium

Skanderborg-Odder Center for Uddannelse
Skive College
Social- og Sundhedsskolen Esbjerg
Social- og Sundhedsskolen Fredericia Vejle Horsens
Social- og Sundhedsskolen Syd
SOSU H
Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier
Syddansk Erhvervsskole
TEC – Technical Education Copenhagen
Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
UddannelsesCenter Holstebro
UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern
Varde Handelsskole & Handelsgymnasium
VIA University College
VUC Vest
Zealand – Sjællands Erhvervsakademi
Zealand Business College
Aarhus HF & VUC
Aarhus Tech