Skip to main content
Aktuelle udbud

Bustransport – Skive College

Bustransport – Skive College

Udbuddet gennemføres som en tilbudsindhentning i overensstemmelse med Udbudslovens § 56 (LBK nr. 10 af 06/01/2023.).

Deltagende skoler

Skive College

Beskrivelse af opgaven

Ordregiver ønsker levering af persontransport til elever og personale i forbindelse med udflugter, virksomhedsbesøg, rusture mv. i Danmark.. Den samlede kontraktvolumen udgør ca. kr. 720.000

Kontakt

Indkøbsfællesskabet IFIRS
c/o HANSENBERG
Skovvangen 28
6000 Kolding

Kontaktperson: Udbudskonsulent Pernille Bryhl

Der henvises til, at al kontakt skal foregå via Mercell.

Rekvirering af materiale samt fremsendelse af tilbud

I forbindelse med tilbudsindhentninger og udbud har Indkøbsfællesskabet IFIRS valgt at benytte det elektroniske udbudssystem Mercell til håndtering af annonceringer og udbud. For at anvende udbudssystemet, skal virksomheden være registreret som bruger af Mercell. Det er gratis at være registreret som virksomhed i systemet.

Tilbudsgiver kan finde adgang til nærværende udbud via linket:

Tilbuddet skal fremsendes via Mercell. Tilbud afgivet på anden måde vil ikke komme i betragtning.

Uddybende spørgsmål

Spørgsmål til udbudsmaterialet vil i udbudsperioden blive behandlet af IFIRS. Alle spørgsmål rettes skriftligt i Mercell via fanen Kommunikation.

Offentliggørelse af udbuddet

Tidsplan

Offentliggørelse af tilbudsindhentningen
17.11.2023

Sidste frist for fremsendelse af spørgsmål
13.12.2023

Sidste frist for udsendelse af spørgsmål og svar
23.12.2023

Sidste frist for modtagelse af tilbud
18.12.2023 kl. 23.59 

Forventet beslutning om leverandørvalg
20.12.2023

Forventet kontraktstart
01.03.2024

Tilbudsfrist

Tilbud skal afleveres i Mercell senest den 18.12.2023 kl. 23.59