Aktuelle udbud

CNC-styret fræsningsmaskiner – Syddansk Erhvervsskole

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i overensstemmelse med Udbudslovens § 56 (Udbudslov, lov nr. 1564 af 15. december 2015). Loven indeholder bestemmelser, som gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2015 om offentlige udbud.

Deltagende skoler

Syddansk Erhvervsskole

Beskrivelse af opgaven

Ordregiver ønsker tilbud på 5 stk. CNC-styrede fræsningsmaskiner, uddannelse og løbende service.
Den samlede kontraktvolumen udgør ca. kr. 3.500.000,00

Kontakt

Indkøbsfællesskabet IFIRS
c/o HANSENBERG
Skovvangen 28
6000 Kolding

Kontaktperson: Udbudsjurist, Selma Pizovic

Der henvises til, at al kontakt skal foregå via Mercell.

Rekvirering af materiale samt fremsendelse af tilbud

I forbindelse med udbuddet har Indkøbsfællesskabet IFIRS valgt at benytte det elektroniske udbudssystem Mercell til håndtering af annonceringer og udbud. For at anvende udbudssystemet, skal virksomheden være registreret som bruger af Mercell. Det er gratis at være registreret som virksomhed i systemet.

Tilbudsgiver kan finde adgang til nærværende udbud via linket.

Tilbuddet skal fremsendes via Mercell. Tilbud afgivet på anden måde vil ikke komme i betragtning.

Uddybende spørgsmål

Spørgsmål til udbudsmaterialet vil i udbudsperioden blive behandlet af IFIRS. Alle spørgsmål rettes skriftligt i Mercell via fanen Kommunikation. Vejledende spørgefrist er den 31.07.2020, kl. 23.59.

Forventet tidsplan

Offentliggørelse af udbuddet
19.06.2020

 Vejledende frist for fremsendelse af spørgsmål
31.07.2020, kl. 23.59

Sidste frist for udsendelse af spørgsmål og svar
07.08.2020

Sidste frist for modtagelse af tilbud
14.08.2020, kl. 12.00

Forventet beslutning om leverandørvalg
Senest uge 36

Senest forventet leveringstidspunkt
15. januar 2021

Tilbudsfrist

Tilbud skal afleveres i Mercell senest den 14.08.2020, kl. 12.00