Skip to main content
Aktuelle udbud

Fersk kød – Mad til mennesker

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i overensstemmelse med Udbudslovens § 56 (Udbudslov, lov nr. 1564 af 15. december 2015). Loven indeholder bestemmelser, som gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2015 om offentlige udbud.

Deltagende skoler

  • College 360
  • HANSENBERG
  • Syddansk Erhvervsskole
  • UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern

Beskrivelse af opgaven

Udbuddet vedrører indkøb og levering af fersk kød til Mad til mennesker uddannelsen. Der er således tale om fersk kød til undervisningsbrug. På uddannelsen Mad til mennesker arbejder eleverne professionelt med fødevarer.

Den samlede kontraktvolumen udgør ca. kr. 2.900.000.

Kontakt

Indkøbsfællesskabet IFIRS
c/o HANSENBERG
Skovvangen 28
6000 Kolding

Kontaktperson: Udbudsjurist, Selma Pizovic

Der henvises til, at al kontakt skal foregå via Mercell.

Rekvirering af materiale samt fremsendelse af tilbud

I forbindelse med udbuddet har Indkøbsfællesskabet IFIRS valgt at benytte det elektroniske udbudssystem Mercell til håndtering af annonceringer og udbud. For at anvende udbudssystemet, skal virksomheden være registreret som bruger af Mercell. Det er gratis at være registreret som virksomhed i systemet.

Tilbudsgiver kan finde adgang til nærværende udbud via linket.

Tilbuddet skal fremsendes via Mercell. Tilbud afgivet på anden måde vil ikke komme i betragtning.

Uddybende spørgsmål

Spørgsmål til udbudsmaterialet vil i udbudsperioden blive behandlet af IFIRS. Alle spørgsmål rettes skriftligt i Mercell via fanen Kommunikation.

Tidsplan

Offentliggørelse af udbuddet
10.05.2021

Sidste frist for udsendelse af spørgsmål og svar
02.06.2021, kl. 23.59

Sidste frist for modtagelse af tilbud
09.06.2021, kl. 23.59

Forventet beslutning om leverandørvalg
Uge 23 – uge 26

Forventet kontraktstart
01.09.2021

Tilbudsfrist

Tilbud skal afleveres i Mercell senest den 09.06.2021, kl. 23.59.