Skip to main content
Afsluttede udbud

Fiberlaserskærer

By 06/06/2018august 27th, 2018No Comments

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i overensstemmelse med Udbudslovens § 56 (Udbudslov, lov nr. 1564 af 15. december 2015). Loven indeholder bestemmelser, som gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2015 om offentlige udbud.

Hent PDF af udbuddet her

Deltagende skole

Syddansk Erhvervsskole

Beskrivelse af opgaven

Ordregiver ønsker levering af fiberlaserskærer til Syddansk Erhvervsskoles videnscenter for automatik- og robotteknologi. Den samlede kontraktvolumen udgør ca. kr. 4.000.000.

Kontakt

Indkøbsfællesskabet IFIRS
c/o HANSENBERG
Skovvangen 28
6000 Kolding

Kontaktperson: Udbudsjurist, Jakob Roy Lægsgaard

Der henvises til, at al kontakt skal foregå via Mercell.

Rekvirering af materiale samt fremsendelse af tilbud

I forbindelse med udbuddet har Indkøbsfællesskabet IFIRS valgt at benytte det elektroniske udbudssystem Mercell til håndtering af annonceringer og udbud. For at anvende udbudssystemet, skal virksomheden være registreret som bruger af Mercell. Det er gratis at være registreret som virksomhed i systemet.

Tilbudsgiver kan finde adgang til nærværende udbud via linket

Der anvendes udbudsformen offentligt udbud. Tilbuddet skal fremsendes via Mercell. Tilbud afgivet på anden måde vil ikke komme i betragtning.

Uddybende spørgsmål

Spørgsmål til udbudsmaterialet vil i udbudsperioden blive behandlet af IFIRS. Alle spørgsmål rettes skriftligt i Mercell via fanen Kommunikation. Spørgsmål skal fremsendes senest den 22. juni 2018.

Tidsplan

Offentliggørelse af udbuddet
5. juni 2018

Besigtigelse
15. juni 2018

Sidste frist for fremsendelse af spørgsmål
22. juni 2018

Sidste frist for udsendelse af spørgsmål og svar
30. juni 2018

Sidste frist for modtagelse af tilbud
6. juli 2018 kl. 12.00.

Forventet beslutning om leverandørvalg
17. juli 2018

Forventet kontraktstart
1. november 2018

Tilbudsfrist

Tilbud skal afleveres i Mercell senest den 6. juli 2018 kl. 12.00.