Afsluttede udbud

Genudbud af autoreservedele

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i overensstemmelse med Udbudslovens § 56 (Udbudslov, lov nr. 1564 af 15. december 2015). Loven indeholder bestemmelser, som gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2015 om offentlige udbud.

Deltagende skoler

EUC Sjælland
HANSENBERG
Roskilde Tekniske Skole
Syddansk Erhvervsskole
Uddannelsescenter Holstebro

Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern

Beskrivelse af opgaven

Ordregiver ønsker levering af autoreservedele. Den samlede kontraktvolumen udgjorde i 2016/2017 for en 1 års periode i alt kr. 3.060.985.

Kontakt

Indkøbsfællesskabet IFIRS
c/o HANSENBERG
Skovvangen 28
6000 Kolding
Kontaktperson: Cindy Jane Bjerregaard

Der henvises til, at al kontakt skal foregå via Mercell.

Rekvirering af materiale samt fremsendelse af tilbud

I forbindelse med udbuddet har Indkøbsfællesskabet IFIRS valgt at benytte det elektroniske udbudssystem Mercell til håndtering af annonceringer og udbud. For at anvende udbudssystemet, skal virksomheden være registreret som bruger af Mercell. Det er gratis at være registreret som virksomhed i systemet.

Tilbudsgiver kan finde adgang til nærværende udbud via linket.

Der anvendes udbudsformen offentligt udbud. Tilbuddet skal fremsendes via Mercell. Tilbud afgivet på anden måde vil ikke komme i betragtning.

Uddybende spørgsmål

Spørgsmål til udbudsmaterialet vil i udbudsperioden blive behandlet af IFIRS. Alle spørgsmål rettes skriftligt i Mercell via fanen Kommunikation. Spørgsmål bedes fremsendes senest den 29. oktober 2018.

Tidsplan

Offentliggørelse af udbuddet
11. oktober 2018

Sidste frist for udsendelse af spørgsmål og svar
29. oktober 2018

Sidste frist for modtagelse af tilbud
12. november 2018 kl. 12.00 

Forventet beslutning om leverandørvalg
19. november 2018

Forventet kontraktstart
1. januar 2019

Tilbudsfrist

Tilbud skal afleveres i Mercell senest den 12. november 2018 kl. 12.00.