Aktuelle udbud

Grov arbejdsbeklædning og sikkerhedssko

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i overensstemmelse med Udbudslovens § 56 (Udbudslov, lov nr. 1564 af 15. december 2015). Loven indeholder bestemmelser, som gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2015 om offentlige udbud.

Deltagende skoler

Campus Vejle
EUC Lillebælt
HANSENBERG
Syddansk Erhvervsskole

Beskrivelse af opgaven

Ordregiver ønsker levering af grov arbejdsbeklædning og sikkerhedssko.

Den samlede indkøbsmængde forventes at udgøre for en 1 års periode i alt kr. 1.187.881.

Beløbet er opgjort efter 2017 tal i henhold til skolernes regnskabssystemer, statistik fra leverandører samt KMD indkøbsanalyse. Ordregiver forpligter sig ikke til at aftage en bestemt mængde.

Kontakt

Indkøbsfællesskabet IFIRS
c/o HANSENBERG
Skovvangen 28
6000 Kolding

Kontaktperson: Cindy Jane Bjerregaard

Der henvises til, at al kontakt skal foregå via Mercell. 

Rekvirering af materiale samt fremsendelse af tilbud

I forbindelse med udbuddet har Indkøbsfællesskabet IFIRS valgt at benytte det elektroniske udbudssystem Mercell til håndtering af annonceringer og udbud. For at anvende udbudssystemet, skal virksomheden være registreret som bruger af Mercell. Det er gratis at være registreret som virksomhed i systemet.

Tilbudsgiver kan finde adgang til nærværende udbud via linket.

Der anvendes udbudsformen offentligt udbud. Tilbuddet skal fremsendes via Mercell. Tilbud afgivet på anden måde vil ikke komme i betragtning.

Uddybende spørgsmål

Spørgsmål til udbudsmaterialet vil i udbudsperioden blive behandlet af IFIRS. Alle spørgsmål rettes skriftligt i Mercell via fanen Kommunikation. Spørgsmål skal fremsendes senest den 9. november 2018.

Tidsplan

Offentliggørelse af udbuddet
17. oktober 2018

Sidste frist for udsendelse af spørgsmål og svar
9. november 2018

Sidste frist for modtagelse af tilbud
30. november 2018 kl. 12.00

Forventet beslutning om leverandørvalg
Uge 50

Forventet kontraktstart
1. februar 2019

Tilbudsfrist

Tilbud skal afleveres i Mercell senest den 30. november kl. 12.00.