Skip to main content
Afsluttede udbud

Håndværkerydelser

By 09/02/2018juni 4th, 2018No Comments

Annonceringen blev gennemført som en offentlig licitation, jf. tilbudsloven (bekendtgørelse af lov nr. 338 af 18. maj 2005 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter).

Håndværkerydelser
Kontraktstart: 15.05.2018
Udløb: 14.05.2020

Hent PDF af udbuddet her

Deltagende skoler

AMU Fyn
Erhvervsskolen Nordsjælland
HANSENBERG
Horsens HF & VUC
Social- og Sundhedsskolen Syd
Syddansk Erhvervsskole
UddannelsesCenter Holstebro

Kontakt

Indkøbsfællesskabet IFIRS
c/o HANSENBERG
Skovvangen 28
6000 Kolding

Kontaktperson: Kontraktansvarlig, Thomas Tromborg