Skip to main content
Aktuelle udbud

Infoskærme

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud i overensstemmelse med Udbudslovens § 58 (Udbudslov, lov nr. 1564 af 15. december 2015). Loven indeholder bestemmelser, som gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2015 om offentlige udbud.

Deltagende skoler

  • UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
  • VIA University College

Beskrivelse af opgaven

Ordregiver ønsker levering af software og hardware til infoskærmsløsninger.
Den samlede kontraktvolumen udgør ca. kr. 4.174.820,00.

Kontakt

Indkøbsfællesskabet IFIRS
c/o HANSENBERG
Skovvangen 28
6000 Kolding

Kontaktperson: Udbudskonsulent, Mette Reus Hansen

Der henvises til, at al kontakt skal foregå via Mercell.

Rekvirering af materiale samt fremsendelse af tilbud

I forbindelse med udbuddet har Indkøbsfællesskabet IFIRS valgt at benytte det elektroniske udbudssystem Mercell til håndtering af annonceringer og udbud. For at anvende udbudssystemet, skal virksomheden være registreret som bruger af Mercell. Det er gratis at være registreret som virksomhed i systemet.

Tilbudsgiver kan finde adgang til nærværende udbud via linket.

Tilbuddet skal fremsendes via Mercell. Tilbud afgivet på anden måde vil ikke komme i betragtning.

Uddybende spørgsmål

Spørgsmål til udbudsmaterialet vil i udbudsperioden blive behandlet af IFIRS. Alle spørgsmål rettes skriftligt i Mercell via fanen Kommunikation.

Forventet tidsplan

Offentliggørelse af udbuddet
17. september 2021

Frist for ansøgning om prækvalifikation
18. oktober 2021 kl. 23.59

Invitation til at afgive tilbud
Uge 42-43

Evt. besigtigelser på pilotadresser (OBS! Krav om tilmelding)
Uge 43-44

Sidste frist for modtagelse af tilbud
16. november 2021 kl. 23.59

Løsningspræsentationer
Uge 46-47

Forventet kontraktstart
1. januar 2022

Ansøgningsfrist

Ansøgning skal afleveres i Mercell senest den 18. oktober 2021 kl. 23.59