Skip to main content
Aktuelle udbud

IT-Hardware – Genudbud

By 06/01/2023januar 31st, 2023No Comments

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i overensstemmelse med Udbudslovens § 56 (Udbudslov, lov nr. 1564 af 15. december 2015). Loven indeholder bestemmelser, som gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2015 om offentlige udbud.

Deltagende skoler

 • Asmildkloster Landbrugsskole
 • Bygholm Landbrugsskole
 • Campus Bornholm
 • College 360
 • EUC Sjælland
 • HANSENBERG
 • Herning HF & VUC
 • IBC International Business College
 • Kolding HF & VUC
 • Køge Handelsskole
 • Learnmark
 • Skive College
 • UddannelsesCenter Holstebro
 • Varde Handelsskole & Handelsgymnasium
 • Zealand – Sjællands Erhvervsakademi

Beskrivelse af opgaven

Ordregiver ønsker levering af IT-hardware. Den samlede kontraktvolumen udgør ca. kr. 32.000.000.

Kontakt

Indkøbsfællesskabet IFIRS
c/o HANSENBERG
Skovvangen 28
6000 Kolding

Kontaktperson: Cindy Jane Bjerregaard

Der henvises til, at al kontakt skal foregå via Mercell.

Rekvirering af materiale samt fremsendelse af tilbud

I forbindelse med udbuddet har Indkøbsfællesskabet IFIRS valgt at benytte det elektroniske udbudssystem Mercell til håndtering af annonceringer og udbud. For at anvende udbudssystemet, skal virksomheden være registreret som bruger af Mercell. Det er gratis at være registreret som virksomhed i systemet.

Tilbudsgiver kan finde adgang til nærværende udbud via linket:

Tilbuddet skal fremsendes via Mercell. Tilbud afgivet på anden måde vil ikke komme i betragtning.

Uddybende spørgsmål

Spørgsmål til udbudsmaterialet vil i udbudsperioden blive behandlet af IFIRS. Alle spørgsmål rettes skriftligt i Mercell via fanen Kommunikation.

Tidsplan

Offentliggørelse af udbuddet
26. Januar 2023

Sidste frist for udsendelse af spørgsmål og svar
20. Februar 2023

Sidste frist for modtagelse af tilbud
27. Februar 2023 kl. 1200

Forventet kontraktstart
1. maj 2023

Tilbudsfrist

Tilbud skal afleveres i Mercell senest den 27. februar 2023 kl. 12.00.