Aktuelle udbud

Genudbud af IT: Stationære, bærbare, tilbehør mv.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i overensstemmelse med Udbudslovens § 56 (Udbudslov, lov nr. 1564 af 15. december 2015). Loven indeholder bestemmelser, som gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2015 om offentlige udbud.

Deltagende skoler

Asmildkloster Landbrugsskole
IBC International Business College
Bygholm Landbrugsskole
Kolding HF & VUC
Campus Bornholm
Køge Handelsskole
Erhvervsakademi Sjælland
Learnmark
Erhvervsakademi SydVest
Rybners
EUC Sjælland
Skive College
HANSENBERG
Tørring Gymnasium
Herning HF & VUC
UddannelsesCenter Holstebro
Herningsholm Erhvervsskole

Beskrivelse af opgaven

Ordregiver ønsker levering af IT, herunder stationære, bærbare, tilbehør mv. Den samlede kontraktvolumen udgør for en 4 års periode ca. kr. 39.182.585.

Kontakt

Indkøbsfællesskabet IFIRS
c/o HANSENBERG
Skovvangen 28
6000 Kolding

Kontaktperson: Udbudsjurist, Michelle Buck

Der henvises til, at al kontakt skal foregå via Mercell.

Rekvirering af materiale samt fremsendelse af tilbud

I forbindelse med udbuddet har Indkøbsfællesskabet IFIRS valgt at benytte det elektroniske udbudssystem Mercell til håndtering af annonceringer og udbud. For at anvende udbudssystemet, skal virksomheden være registreret som bruger af Mercell. Det er gratis at være registreret som virksomhed i systemet.

Tilbudsgiver kan finde adgang til nærværende udbud via linket.

Der anvendes udbudsformen offentligt EU-udbud. Tilbuddet skal fremsendes via Mercell. Tilbud afgivet på anden måde vil ikke komme i betragtning.

Uddybende spørgsmål

Spørgsmål til udbudsmaterialet vil i udbudsperioden blive behandlet af IFIRS. Alle spørgsmål rettes skriftligt i Mercell via fanen Kommunikation. Spørgsmål skal fremsendes senest den 07.12.2018.

Tidsplan

Offentliggørelse af udbuddet
20.11.2018

Sidste frist for fremsendelse af spørgsmål
07.12.2018

Sidste frist for udsendelse af spørgsmål og svar
14.12.2018

Sidste frist for modtagelse af tilbud
20.12.2018

Forventet beslutning om leverandørvalg
Uge 3 2019

Forventet kontraktstart
01.04.2019

Tilbudsfrist

Tilbud skal afleveres i Mercell senest den 20.12.2018 kl. 12.00.