Skip to main content
Aktuelle udbud

Kantinedrift – Zealand – Sjællands Erhvervsakademi

Udbuddet gennemføres som et light-udbud i overensstemmelse med Udbudslovens afsnit III (Udbudslov, lov nr. 1564 af 15. december 2015). Loven indeholder bestemmelser, som gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2015 om offentlige udbud.

Deltagende skoler

Zealand – Sjællands Erhvervsakademi

Beskrivelse af opgaven

Ordregiver ønsker tilbud på forpagtning af kantinedrift. Den samlede kontraktvolumen udgør ca. kr. 21.250.000.

Kontakt

Indkøbsfællesskabet IFIRS
c/o HANSENBERG
Skovvangen 28
6000 Kolding

Kontaktperson: Udbudsjurist, Michelle Buck

Der henvises til, at al kontakt skal foregå via Mercell.

Rekvirering af materiale samt fremsendelse af tilbud

I forbindelse med udbuddet har Indkøbsfællesskabet IFIRS valgt at benytte det elektroniske udbudssystem Mercell til håndtering af annonceringer og udbud. For at anvende udbudssystemet, skal virksomheden være registreret som bruger af Mercell. Det er gratis at være registreret som virksomhed i systemet.

Tilbudsgiver kan finde adgang til nærværende udbud via linket https://permalink.mercell.com/152921257.aspx.

Tilbuddet skal fremsendes via Mercell. Tilbud afgivet på anden måde vil ikke komme i betragtning.

Uddybende spørgsmål

Spørgsmål til udbudsmaterialet vil i udbudsperioden blive behandlet af IFIRS. Alle spørgsmål rettes skriftligt i Mercell via fanen Kommunikation.

Tidsplan

Offentliggørelse af udbuddet
26.03.2021

Frist for tilmelding til besigtigelse
06.04.2021 kl. 12.00

Besigtigelse
08.04.2021

Sidste frist for udsendelse af spørgsmål og svar
19.04.2021

Sidste frist for modtagelse af tilbud
26.04.2021 kl. 23.59

Præsentationsmøder
11.05.2021

Forventet beslutning om valg af forpagter
Uge 20

Forventet kontraktstart
01.09.2021

Tilbudsfrist

Tilbud skal afleveres i Mercell senest den 26.04.2021 kl. 23.59.