Aktuelle udbud

LÆSKEDRIKKE

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i overensstemmelse med Udbudslovens § 56 (Udbudslov, lov nr. 1564 af 15. december 2015). Loven indeholder bestemmelser, som gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2015 om offentlige udbud.

Deltagende skoler

 • AMU Fyn
 • AMU SYD
 • AMU Vest
 • Business College Syd
 • Campus Vejle
 • CELF
 • College 360
 • Erhvervsakademi MidtVest
 • EUC Lillebælt
 • EUC Nord
 • EUC Sjælland
 • EUC Syd
 • Haderslev Handelsskole
 • HANSENBERG
 • Herning HF & VUC
 • Herningsholm Erhvervsskole
 • IBC International Business College
 • Jordbrugets UddannelsesCenter Århus
 • Køge Handelsskole
 • Kjærgaard Landbrugsskole
 • Kold College
 • Kolding HF & VUC
 • Learnmark
 • Rosborg Gymnasium og HF
 • Roskilde Tekniske Skole
 • Rybners
 • Skive College
 • Social- og Sundhedsskolen Syd
 • Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier
 • Syddansk Erhvervsskole
 • UddannelsesCenter Holstebro
 • UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern
 • Aarhus HF & VUC

Beskrivelse af opgaven

Ordregiver ønsker levering af læskedrikke, herunder øl, cider og energidrikke.
Den samlede kontraktvolumen udgør ca. kr. 25.120.000.

Kontakt

Indkøbsfællesskabet IFIRS
c/o HANSENBERG
Skovvangen 28
6000 Kolding

Kontaktperson: Cindy Jane Bjerregaard

Der henvises til, at al kontakt skal foregå via Mercell.

Rekvirering af materiale samt fremsendelse af tilbud

I forbindelse med udbuddet har Indkøbsfællesskabet IFIRS valgt at benytte det elektroniske udbudssystem Mercell til håndtering af annonceringer og udbud. For at anvende udbudssystemet, skal virksomheden være registreret som bruger af Mercell. Det er gratis at være registreret som virksomhed i systemet.

Tilbudsgiver kan finde adgang til nærværende udbud via linket.

Tilbuddet skal fremsendes via Mercell. Tilbud afgivet på anden måde vil ikke komme i betragtning.

Uddybende spørgsmål

Spørgsmål til udbudsmaterialet vil i udbudsperioden blive behandlet af IFIRS. Alle spørgsmål rettes skriftligt i Mercell via fanen Kommunikation. Vejledende spørgefrist er den 28. december 2020.

Forventet tidsplan

Offentliggørelse af udbuddet
1. december 2020

Sidste frist for udsendelse af spørgsmål og svar
4. januar 2021

 Sidste frist for modtagelse af tilbud
11. januar 2021 kl. 1200

Forventet beslutning om leverandørvalg
Uge 3

Forventet kontraktstart
1. april 2021

Tilbudsfrist

Tilbud skal afleveres i Mercell senest den 11. januar 2021, kl. 12.00.