Skip to main content
Afsluttede udbud

Lastbiler – AMU Fyn

Udbudt i henhold til lov nr. 1564 af 15. december 2015, herunder RÅDETS DIREKTIV NR. 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF.

Lastbiler AMU Fyn

Kontraktstart: 14.04.2023
Kontrakt udløb: 01.03.2024

Leverandør

Autohuset Vestergaard A/S
Bondovej 18
5250 Odense SV
CVR: 70539128

Deltagende skoler

  • AMU Fyn

Kontakt

Indkøbsfællesskabet IFIRS
c/o HANSENBERG
Skovvangen 28
6000 Kolding

Kontaktperson: Cindy Jane Bjerregaard