Skip to main content

Leverandør info

Hvordan bliver jeg leverandør?

Nedenfor kan du læse om udbud og hvor du kan holde øje med kommende udbud.

IFIRS har tidligere benyttet sig af leverandørlister. Disse er nu afskaffet og IFIRS udsender derfor ikke længere nyhedsmails om udbud. I stedet henvises til at se aktuelle IFIRS udbud på Mercell.

Bliv leverandør

Hold øje med udbudsplanen

Du kan følge med i IFIRS’ aktuelle og igangværende udbud på hjemmesiden. Hvis der er et afsluttet udbud, som du er interesseret i, opfordrer IFIRS dig til at holde øje med, hvornår der sker genudbud. Se mere herom under fanen ”Udbud og aftaler”.

Du kan også på udbudsplanen se hvilke udbud, IFIRS forventer at igangsætte i løbet af året. Udbudsplanen opdateres løbende.

Som udgangspunkt kan IFIRS ikke blot foretage indkøb på baggrund af henvendelser fra leverandører, da vi er forpligtede til at følge en række procedureregler i forbindelse med indkøb.

Hvordan fungerer udbud?

Udbudsprocessen

IFIRS er underlagt udbudsloven og tilbudsloven, som sætter nogle processuelle rammer omkring indkøbene.

Det anbefales, at leverandører, der ikke har kendskab til reglerne, sætter sig ind i dem. På konkurrence- og forbrugerstyrelsens kampagneside ”Bedre udbud” findes let forståelige vejledninger til udbudsreglerne: http://www.bedreudbud.dk/

Elektronisk kommunikation

IFIRS gennemfører alle større indkøb som elektroniske udbud på det elektroniske udbudssystem Mercell.

Som leverandør skal du derfor være forberedt på, at al kommunikation kommer til at foregå via Mercell, og at tilbuddet også skal afgives elektronisk via Mercell. Læs mere og opret dig her

Mercell – info om udbud

Det fælles europæiske udbudsdokument - ESPD

I forbindelse med udbud kræver IFIRS altid en ESPD fra tilbudsgiver.

Hvad er en ESPD?

ESPD’en bruges til vurdering af tilbudsgivernes udelukkelse, egnethed og udvælgelse og er et foreløbigt bevis i forhold til dokumentationen.

Af udbudsmaterialet kan der være fastsat nogle minimumskrav til egnethed, hvorfor det er vigtigt, at Tilbudsgiver henter den, af Ordregiver udarbejdede, ESPD ned og udfylder den. Har Tilbudsgiver allerede en udfyldt ESPD, kan denne flettes sammen med den nye ESPD.

Succes med udbud

Mercell afholder løbende kursus, så du som leverandør kan blive fortrolig med salg til det offentlige og kvalificere dine tilbud.
Kurset, som varer 1 dag, giver dig overblik over alle faser i udbuds-/tilbudsprocessen, så du er klædt på til at erobre et marked, hvor der årligt handles for ca. 300 mia. kr.

Det er ikke et krav, at man er kunde hos Mercell, for at deltage i kurset. Det skal dog bemærkes, at tilmelding er bindende.

Tryk her for at se datoer for “Succes med udbud”