Skip to main content
Afsluttede udbud

Levering af diverse laboratorieinventar

By 29/03/2017december 11th, 2017No Comments

Udbudt i henhold til Udbudsloven, lov nr. 1564 af 15. december 2015, herunder RÅDETS DIREKTIV NR. 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF.

Levering af inventar til diverse laboratorier og depoter m.m.
Kontraktstart 15.02.2017
Udløb 31.12.2017

Valg af leverandør
Zystm A/S
Lillelundvej 18
7400 Herning
CVR: 30175700

Deltagende skoler

Erhvervsakademi Sjælland

Kontakt

Indkøbsfællesskabet IFIRS
c/o HANSENBERG
Skovvangen 28
6000 Kolding

Kontaktperson: Kontraktstyring, Thomas Tromborg