Skip to main content
Afsluttede udbud

Levering af træpiller

By 10/11/2016februar 14th, 2017No Comments

Ordregiver ønsker tilbud på levering af træpiller til biobrændsel. Den samlede kontraktvolumen udgør ca. kr. 7.071.500

Hent pdf af udbudet

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, jf. udbudslovens § 56 (Udbudslov, lov nr. 1564 af 15. december 2015). Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2015 om offentlig udbud.

1. Deltagende skoler

  • AMU Syd
  • Brenderup Højskole
  • Den Rytmiske Højskole
  • HANSENBERG
  • Testrup Højskole

2. Beskrivelse af opgaven

Ordregiver ønsker tilbud på levering af træpiller til biobrændsel.

Den samlede kontraktvolumen udgør ca. kr. 7.071.500 over en fire årig periode.

 

3. Kontakt

Indkøbsfællesskabet IFIRS

c/o HANSENBERG

Skovvangen 28

6000 Kolding

 

Kontaktperson: Jakob Lægsgaard, Udbudsjurist, Cand.merc.(jur.)

Der henvises til, at al kontakt skal foregå via EU-Supply.

 

4. Rekvirering af materiale samt fremsendelse af tilbud

I forbindelse med udbuddet har Indkøbsfællesskabet IFIRS valgt at benytte det elektroniske udbudssystem EU-Supply til håndtering af annonceringer og udbud. For at anvende udbudssystemet, skal virksomheden være registreret som bruger af EU-Supply. Det er gratis at være registreret som virksomhed i systemet.

 

Såfremt din virksomhed ikke allerede er registreret, skal dette gøres via hjemmesiden: www.eu-supply.com/ifirs.asp

Der anvendes udbudsformen offentligt EU-udbud. Tilbuddet skal fremsendes via EU-Supply. Tilbud afgivet på anden måde vil ikke komme i betragtning.

 

5. Uddybende spørgsmål

Spørgsmål til udbudsmaterialet vil i udbudsperioden blive behandlet af IFIRS. Alle spørgsmål rettes skriftligt i EU-Supply via ”Besked” funktionen. Spørgsmål skal fremsendes senest den 18. oktober 2016.

 

6. Tidsplan

6. september 2016

Offentliggørelse af udbuddet

 

18. oktober 2016

Sidste frist for fremsendelse af spørgsmål

 

27. oktober 2016 2016

Sidste frist for udsendelse af spørgsmål og svar

 

2. november kl. 12:00

Sidste frist for modtagelse af tilbud

 

15. november 2016

Forventet beslutning om leverandørvalg

 

15. december 2016

Forventet kontraktstart

 

7. Tilbudsfrist

Tilbud skal afleveres i EU-Supply senest den 2. november 2016 kl. 12.00.