Skip to main content
Afsluttede udbud

Lovpligtig energimærkning

By 11/10/2019december 20th, 2019No Comments

Udbudt i henhold til lov nr. 1564 af 15. december 2015, herunder RÅDETS DIREKTIV NR. 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF.

Lovpligtig energimærkning

Kontraktstart: 01.02.2020
Udløb: 31.01.2022

Med mulighed for 2 x 12 måneders forlængelse.

Leverandør

Gh Energi og Rådgivning ApS
Skelstedet 2 C
2650 Vedbæk
CVR.nr. 32277195

Deltagende skoler

 • AMU Fyn
 • AMU Syd
 • AMU Vest
 • CELF
 • EUC Sjælland
 • HANSENBERG
 • Herning HF & VUC
 • Horsens Statsskole
 • IBC International Business College
 • Kold College
 • NEXT Uddannelse København
 • Ribe Katedralskole
 • Roskilde Tekniske Skole
 • Rødkilde Gymnasium
 • UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern
 • Aarhus HF & VUC 

Kontakt

Indkøbsfællesskabet IFIRS
c/o HANSENBERG
Skovvangen 28
6000 Kolding

Kontaktperson: Kontraktansvarlig, Thomas Tromborg