Skip to main content
Aktuelle udbud

Måtteservice

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i overensstemmelse med Udbudslovens § 56 (Udbudslov, lov nr. 1564 af 15. december 2015). Loven indeholder bestemmelser, som gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2015 om offentlige udbud.

Deltagende skoler

 • AMU Syd
 • Erhvervsakademi MidtVest
 • Herning HF og VUC
 • Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier
 • Kold College
 • Learnmark
 • NEXT Uddannelse København
 • Roskilde Tekniske Skole
 • Social- og Sundhedsskolen Esbjerg
 • Social- og Sundhedsskolen Fredericia, Vejle, Horsens
 • Syddansk Erhvervsskole
 • Uddannelsescenter Holstebro
 • UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
 • Vejen Business College
 • VIA University College

Beskrivelse af opgaven

Ordregiver ønsker levering af vask og måtter i forskellige størrelser og kvalitet. Den samlede kontraktvolumen udgør ca. kr. 6.064.055,00.

Kontakt

Indkøbsfællesskabet IFIRS
c/o HANSENBERG
Skovvangen 28
6000 Kolding
Kontaktperson: Udbudsjurist, Anne-Mette Runge Madsen

Der henvises til, at al kontakt skal foregå via Mercell.

Rekvirering af materiale samt fremsendelse af tilbud

I forbindelse med udbuddet har Indkøbsfællesskabet IFIRS valgt at benytte det elektroniske udbudssystem Mercell til håndtering af annonceringer og udbud. For at anvende udbudssystemet, skal virksomheden være registreret som bruger af Mercell. Det er gratis at være registreret som virksomhed i systemet.

Tilbudsgiver kan finde adgang til nærværende udbud via linket https://permalink.mercell.com/150973609.aspx

Tilbuddet skal fremsendes via Mercell. Tilbud afgivet på anden måde vil ikke komme i betragtning.

Uddybende spørgsmål

Spørgsmål til udbudsmaterialet vil i udbudsperioden blive behandlet af IFIRS. Alle spørgsmål rettes skriftligt i Mercell via fanen Kommunikation.

Tidsplan

Offentliggørelse af udbuddet
4. marts 2021

Sidste frist for udsendelse af spørgsmål og svar
29. marts 2021

Sidste frist for modtagelse af tilbud
6. april 2021, kl. 23.59

Forventet beslutning om leverandørvalg
Uge 15 – Uge 17

Forventet kontraktstart
1. juni 2021

Tilbudsfrist

Tilbud skal afleveres i Mercell senest den 6. april 2021, kl. 23.59