Aktuelle udbud

Mur og beton

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i overensstemmelse med Udbudslovens § 56 (Udbudslov, lov nr. 1564 af 15. december 2015). Loven indeholder bestemmelser, som gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2015 om offentlige udbud.

Deltagende skoler

Syddansk Erhvervsskole
Learnmark
EUC Sjælland

Beskrivelse af opgaven

Ordregiver ønsker levering af mur- og betonprodukter. Udbuddet er opdelt som delaftaler. Den samlede kontraktvolumen udgør ca. kr. 5.606.488,60.

Kontakt

Indkøbsfællesskabet IFIRS
c/o HANSENBERG
Skovvangen 28
6000 Kolding

Kontaktperson: Udbudsjurist, Selma Pizovic

Der henvises til, at al kontakt skal foregå via Mercell.

Rekvirering af materiale samt fremsendelse af tilbud

I forbindelse med udbuddet har Indkøbsfællesskabet IFIRS valgt at benytte det elektroniske udbudssystem Mercell til håndtering af annonceringer og udbud. For at anvende udbudssystemet, skal virksomheden være registreret som bruger af Mercell. Det er gratis at være registreret som virksomhed i systemet.

Tilbudsgiver kan finde adgang til nærværende udbud via linket.

Der anvendes udbudsformen offentligt udbud. Tilbuddet skal fremsendes via Mercell. Tilbud afgivet på anden måde vil ikke komme i betragtning.

Uddybende spørgsmål

Spørgsmål til udbudsmaterialet vil i udbudsperioden blive behandlet af IFIRS. Alle spørgsmål rettes skriftligt i Mercell via fanen Kommunikation. Spørgsmål skal fremsendes senest den 28. marts 2019.

Tidsplan

Offentliggørelse af udbuddet
12.03.2019

Sidste frist for fremsendelse af spørgsmål
28.03.2019

Sidste frist for udsendelse af spørgsmål og svar
05.04.2019

Sidste frist for modtagelse af tilbud
12.04.2019

Forventet beslutning om leverandørvalg
Uge 15 – Uge 18

Forventet kontraktstart
01.08.2019

Tilbudsfrist

Tilbud skal afleveres i Mercell senest den 12.04.2019 kl. 12.00.