Skip to main content

Nyheder

NYE TÆRSKELVÆRDIER FOR EU-UDBUD 2022/2023

EU-Kommissionen har den 10. november 2021 i meddelelse 2021/C 457/01 offentliggjort nye tærskelværdier for 2022 og 2023.

Tryk her for at se de nye tærskelværdier gældende for regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.