Nyheder

NYE TÆRSKELVÆRDIER FOR EU-UDBUD 2020/2021

EU-Kommissionen har den 31. oktober 2019 i meddelelse 2019/C 370/01 offentliggjort nye tærskelværdier for 2020 og 2021.

Tryk her for at se de nye tærskelværdier gældende for regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.