Nyheder

NYE TÆRSKELVÆRDIER FOR EU-UDBUD 2018/2019

EU-Kommissionen har den 19. december 2017 i meddelelse 2017/C 438/01 offentliggjort nye tærskelværdier for 2018 og 2019.

Tryk her for at se de nye tærskelværdier gældende for regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.

Tilmelding til nyheder fra IFIRS