OM OS

Grundlag og organisering

INDKØBSFÆLLESSKABET IFIRS blev etableret den 01.08.2010 med Erhvervsskolen HANSENBERG som værtsinstitution.
IFIRS består pr. 01.01.2017 af 80 erhvervs-, handels-, SOSU- og landbrugsskoler, AMU Centre, VUC Centre, almene gymnasier og erhvervsakademier.

IFIRS’ formål er at konkurrenceudsætte så mange indkøbsområder som muligt, hvilket fremgår af udbudsplanen under fanen UDBUD.

Den 01.01.2017 havde IFIRS 156 igangværende aftaler.

I forbindelse med hvert årsskifte udsender IFIRS en aftalebog, som medlemmerne modtager.

Aftalebogen udgives i to dele:

1. Samtlige aftaler

2. De aftaler som det enkelte medlem kan og skal benytte

IFIRS-aftaler består af:

1. Aftaler som stilles til rådighed for medlemmerne (frivillig brug)

2. SKAL-aftaler, hvilket betyder at de tilmeldte skoler er forpligtede til at bruge aftalerne.

3. Aftaler for enkelte skoler.

IFIRS ønsker, at så mange leverandører som muligt, lokale som landsdækkende og danske som udenlandske, får mulighed for at byde på vores udbud.

Derfor søger vi løbende at opdele vore udbud, så lokale og mindre leverandører kan udvælge sig hvilke skolers leverancer, de ønsker at byde på, samtidig med at landsdækkende leverandører kan byde på enkelte eller alle skolers leverancer.

Ønsker du at blive informeret om udbud, kan du tilmelde dig her og udvælge hvilke områder, du finder interessant for din virksomhed.