Skip to main content

OM OS

Grundlag og organisering

INDKØBSFÆLLESSKABET IFIRS blev etableret den 01.08.2010 med Erhvervsskolen HANSENBERG som værtsinstitution.

IFIRS består af 62 erhvervs-, handels-, SOSU- og landbrugsskoler, AMU Centre, VUC Centre, almene gymnasier og erhvervsakademier.

IFIRS’ formål er at konkurrenceudsætte så mange indkøbsområder som muligt, hvilket fremgår af udbudsplanen under fanen UDBUD.

Den 01.01.2023 havde IFIRS over 140 igangværende aftaler.

IFIRS-aftaler består af:

1. Forpligtende fælles aftaler for de tilmeldte skoler

2. Aftaler for enkelte skoler.

IFIRS ønsker, at så mange leverandører som muligt, lokale som landsdækkende og danske som udenlandske, får mulighed for at byde på vores udbud.

Derfor søger vi løbende at opdele vore udbud, så lokale og mindre leverandører kan udvælge sig hvilke skolers leverancer, de ønsker at byde på, samtidig med at landsdækkende leverandører kan byde på enkelte eller alle skolers leverancer.

Ønsker du at blive informeret om udbud, kan du tilmelde dig her og udvælge hvilke områder, du finder interessant for din virksomhed.