Skip to main content
Aktuelle udbud

Opskåret stål

Udbuddet gennemføres som et vareliste udbud i overensstemmelse med Udbudslovens § 56 (Udbudslov, lov nr. 1564 af 15. december 2015). Loven indeholder bestemmelser, som gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2015 om offentlige udbud.

Deltagende skoler

  • AMU Fyn
  • AMU Syd
  • Campus Bornholm
  • College 360
  • EUC Sjælland
  • HANSENBERG
  • Learnmark
  • Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier
  • Syddansk Erhvervsskole
  • UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern

Beskrivelse af opgaven

Ordregiver ønsker levering af Opskåret stål som benyttes til uddannelse af smede og svejsere. Den samlede kontraktvolumen udgør ca. kr. 6.400.000 kr.

Kontakt

Indkøbsfællesskabet IFIRS
c/o HANSENBERG
Skovvangen 28
6000 Kolding

Kontaktperson: Projektstyrer, Pernille Bryhl

Der henvises til, at al kontakt skal foregå via Mercell.

Rekvirering af materiale samt fremsendelse af tilbud

I forbindelse med udbuddet har Indkøbsfællesskabet IFIRS valgt at benytte det elektroniske udbudssystem Mercell til håndtering af annonceringer og udbud. For at anvende udbudssystemet, skal virksomheden være registreret som bruger af Mercell. Det er gratis at være registreret som virksomhed i systemet.

Tilbudsgiver kan finde adgang til nærværende udbud via linket.

Tilbuddet skal fremsendes via Mercell. Tilbud afgivet på anden måde vil ikke komme i betragtning.

Uddybende spørgsmål

Spørgsmål til udbudsmaterialet vil i udbudsperioden blive behandlet af IFIRS. Alle spørgsmål rettes skriftligt i Mercell via fanen Kommunikation.

Tidsplan

Offentliggørelse af udbuddet
24.08.2022

Sidste frist for udsendelse af spørgsmål og svar
16.09.2022

Sidste frist for modtagelse af tilbud
23.09.2022

Forventet beslutning om leverandørvalg
10.10.2022

Forventet kontraktstart
01.12.2022

Tilbudsfrist

Tilbud skal afleveres i Mercell senest den 23.09.2022 kl. 12.00.