Skip to main content
Afsluttede udbud

Levering af frisk frugt og grønt

By 10/11/2016februar 14th, 2017No Comments

Den samlede kontraktvolumen udgør ca. kr. 2.167.664

Hent udbudet som PDF

Udbuddet sker i henhold til RÅDETS DIREKTIV NR. 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF.

Deltagende skoler
Herningsholm Erhvervsskole

Beskrivelse af opgaven
Ordregiver ønsker levering af Frisk frugt og grønt Den samlede kontraktvolumen udgør ca. kr. 2.167.664

Kontakt
Indkøbsfællesskabet IFIRS
c/o HANSENBERG
Skovvangen 28
6000 Kolding

Kontaktperson: Udbudsjurist, Dorthe Møller Jochimsen

Der henvises til, at al kontakt skal foregå via EU-Supply.

Rekvirering af materiale samt fremsendelse af tilbud
I forbindelse med udbuddet har Indkøbsfællesskabet IFIRS valgt at benytte det elektroniske udbudssystem EU-Supply til håndtering af annonceringer og udbud. For at anvende udbudssystemet, skal virksomheden være registreret som bruger af EU-Supply. Det er gratis at være registreret som virksomhed i systemet.

Såfremt din virksomhed ikke allerede er registreret, skal dette gøres via hjemmesiden: www.eu-supply.com/ifirs.asp

Der anvendes udbudsformen offentligt EU-udbud. Tilbuddet skal fremsendes via EU-Supply. Tilbud afgivet på anden måde vil ikke komme i betragtning.

Uddybende spørgsmål
Spørgsmål til udbudsmaterialet vil i udbudsperioden blive behandlet af IFIRS. Alle spørgsmål rettes skriftligt i EU-Supply via ”Besked” funktionen. Spørgsmål skal fremsendes senest den 23. august 2016.

Tidsplan
6. august 2016
Offentliggørelse af udbuddet

august 2016
Sidste frist for fremsendelse af spørgsmål

august 2016
Sidste frist for udsendelse af spørgsmål og svar

september 2016
Sidste frist for modtagelse af tilbud

september 2016
Forventet beslutning om leverandørvalg

november 2016
Forventet kontraktstart

Tilbudsfrist
Tilbud skal afleveres i EU-Supply senest den 6. september 2016 kl. 12.00.