Skip to main content
Afsluttede udbud

Rengøring 2017

By 06/07/2017december 11th, 2017No Comments

Udbudt i henhold til lov nr. 1564 af 15. december 2015, herunder RÅDETS DIREKTIV NR. 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF.
Udbuddet var registeret som udbud nr. 2017/S 053-097946

Levering af rengøring
Kontraktstart: 01.08.2017
Udløb: 30.07.2020

Valg af leverandør:
Kongsvang Rengøringsservice A/S
Klamsagervej 2
8230 Åbyhøj
CVR: 28689276

Deltagende skoler

  • Horsens Gymnasium
  • Horsens HF & VUC
  • Kolding HF & VUC
  • Rosborg Gymnasium
  • Skanderborg-Odder Center for Uddannelse
  • VUC Aarhus

Kontakt

Indkøbsfællesskabet IFIRS
c/o HANSENBERG
Skovvangen 28
6000 Kolding

Kontaktperson: Kontraktansvarlig, Trine Roy Lægsgaard

*Udbudt i samarbejde med Servicemægleren A/S.