Skip to main content
Aktuelle udbud

Rengøring 2022

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud i overensstemmelse med Udbudslovens § 58 (Udbudslov, lov nr. 1564 af 15. december 2015). Loven indeholder bestemmelser, som gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2015 om offentlige udbud.

Deltagende skoler

  • Skanderborg-Odder Center for Uddannelse
  • Haderslev Handelsskole
  • Rosborg Gymnasium og HF
  • Aarhus HF og VUC

Beskrivelse af opgaven

Ordregiver ønsker levering af rengøringsydelser.

Kontakt

Indkøbsfællesskabet IFIRS
c/o HANSENBERG
Skovvangen 28
6000 Kolding

Kontaktperson: Udbudskonsulent, Mette Reus Hansen

Der henvises til, at al kontakt skal foregå via Mercell.

Rekvirering af materiale, prækvalifikation samt fremsendelse af tilbud

I forbindelse med udbuddet har Indkøbsfællesskabet IFIRS valgt at benytte det elektroniske udbudssystem Mercell til håndtering af annonceringer og udbud. For at anvende udbudssystemet, skal virksomheden være registreret som bruger af Mercell. Det er gratis at være registreret som virksomhed i systemet.

Tilbudsgiver kan finde adgang til nærværende udbud via linket

Tilbuddet skal fremsendes via Mercell. Tilbud afgivet på anden måde vil ikke komme i betragtning.

Uddybende spørgsmål

Spørgsmål til udbudsmaterialet vil i udbudsperioden blive behandlet af Servicemægleren og IFIRS. Alle spørgsmål rettes skriftligt i Mercell via fanen Kommunikation.

Forventet tidsplan

Offentliggørelse af udbuddet
14. december 2021

Frist for ansøgning om prækvalifikation
14. januar 2022 kl. 12.00

Invitation til at give tilbud
Uge 4-5

Evt. besigtigelser (obs. på krav om tilmelding)
Uge 6

Sidste frist for modtagelse af tilbud
4. marts 2022 kl. 12.00

Forventet kontraktstart
1. august 2022 (Haderslev Handelsskole og Rosborg Gymnasium og HF)
1. september 2022 (Aarhus HF og VUC)
1. oktober 2022 (Skanderborg-Odder Center for Uddannelse)

Tilbudsfrist

Tilbud skal afleveres i Mercell senest den 4. marts 2022 kl. 12.00