Skip to main content
Afsluttede udbud

Stål i hele længder

Udbudt i henhold til lov nr. 1564 af 15. december 2015, herunder RÅDETS DIREKTIV NR. 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF.

Stål i hele længder

Kontraktstart: 01.09.2019
Udløb: 30.08.2021

Med mulighed for 2 x 12 måneders forlængelse.

Leverandør

Sanistål A/S
Håndværkervej 14
9000 Aalborg
CVR: 42997811

Deltagende skoler

AMU Fyn
AMU SYD
EUC Lillebælt
EUC Sjælland
HANSENBERG
Roskilde Tekniske Skole
Syddansk Erhvervsskole
UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern
NEXT KBH

Kontakt

Indkøbsfællesskabet IFIRS
c/o HANSENBERG
Skovvangen 28
6000 Kolding

Kontaktperson: Kontraktansvarlig, Meri Helenius