Skip to main content
Afsluttede udbud

Stål i hele længder – annulleret

By 31/08/2018oktober 23rd, 2018No Comments

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i overensstemmelse med Udbudslovens § 56 (Udbudslov, lov nr. 1564 af 15. december 2015). Loven indeholder bestemmelser, som gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2015 om offentlige udbud.

Deltagende skoler

AMU Fyn
AMU SYD
EUC Lillebælt
EUC Sjælland
HANSENBERG
Roskilde Tekniske Skole
Syddansk Erhvervsskole
UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern

Beskrivelse af opgaven

Ordregiver ønsker levering af stål i hele længder. Den samlede kontraktvolumen udgør ca. kr. 10.419.248.

Kontakt

Indkøbsfællesskabet IFIRS
c/o HANSENBERG
Skovvangen 28
6000 Kolding

Kontaktperson: Udbudsjurist, Michelle Buck

Der henvises til, at al kontakt skal foregå via Mercell.

Rekvirering af materiale samt fremsendelse af tilbud

I forbindelse med udbuddet har Indkøbsfællesskabet IFIRS valgt at benytte det elektroniske udbudssystem Mercell til håndtering af annonceringer og udbud. For at anvende udbudssystemet, skal virksomheden være registreret som bruger af Mercell. Det er gratis at være registreret som virksomhed i systemet.

Tilbudsgiver kan finde adgang til nærværende udbud via linket.

Der anvendes udbudsformen offentligt udbud. Tilbuddet skal fremsendes via Mercell. Tilbud afgivet på anden måde vil ikke komme i betragtning.

Uddybende spørgsmål

Spørgsmål til udbudsmaterialet vil i udbudsperioden blive behandlet af IFIRS. Alle spørgsmål rettes skriftligt i Mercell via fanen Kommunikation. Spørgsmål skal fremsendes senest den 14.09.2018.

Tidsplan

Offentliggørelse af udbuddet
14.09.2018

Sidste frist for fremsendelse af spørgsmål
03.10.2018

Sidste frist for udsendelse af spørgsmål og svar
09.10.2018

Sidste frist for modtagelse af tilbud
15.10.2018

Forventet beslutning om leverandørvalg
Uge 43

Forventet kontraktstart
01.12.2018

Tilbudsfrist

Tilbud skal afleveres i Mercell senest den 15.10.2018 kl. 12.00.