Skip to main content
Afsluttede udbud

TEKNISKE LUFTARTER

By 05/10/2020november 30th, 2020No Comments

Udbudt i henhold til lov nr. 1564 af 15. december 2015, herunder RÅDETS DIREKTIV NR. 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF.

Tekniske Luftarter

Kontraktstart: 01.01.2021
Udløb: 31.12.2023

Med mulighed for 1 x 12 måneders forlængelse.

Leverandør

Air Liquide Danmark A/S
Høje Taastrup Vej 42
2630 Taastrup
CVR.nr. 15036117

Deltagende skoler

 • AMU Syd
 • Erhvervsakademi Aarhus
 • EUC Lillebælt
 • EUC Nord
 • HANSENBERG
 • Learnmark
 • Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier
 • Syddansk Erhvervsskole
 • UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
 • UddannelsesCenter Holstebro
 • UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern
 • Aarhus Tech

Kontakt

Indkøbsfællesskabet IFIRS
c/o HANSENBERG
Skovvangen 28
6000 Kolding

Kontaktperson: Kontraktansvarlig, Thomas Tromborg