Skip to main content
Afsluttede udbud

Træ og bygningskomplementerende produkter – NEXT – annulleret

By 03/09/2019oktober 24th, 2019No Comments

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i overensstemmelse med Udbudslovens § 56 (Udbudslov, lov nr. 1564 af 15. december 2015). Loven indeholder bestemmelser, som gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2015 om offentlige udbud.

Deltagende skoler

NEXT Uddannelse København

Beskrivelse af opgaven

Ordregiver ønsker levering af træ og bygningskomplementerende produkter. Den samlede kontraktvolumen udgør ca. kr. 16.500.000

Kontakt

Indkøbsfællesskabet IFIRS
c/o HANSENBERG
Skovvangen 28
6000 Kolding

Kontaktperson: Udbudsjurist, Anne-Mette Runge Madsen

Der henvises til, at al kontakt skal foregå via Mercell.

Rekvirering af materiale samt fremsendelse af tilbud

I forbindelse med udbuddet har Indkøbsfællesskabet IFIRS valgt at benytte det elektroniske udbudssystem Mercell til håndtering af annonceringer og udbud. For at anvende udbudssystemet, skal virksomheden være registreret som bruger af Mercell. Det er gratis at være registreret som virksomhed i systemet.

Tilbudsgiver kan finde adgang til nærværende udbud via linket.

Der anvendes udbudsformen offentligt udbud. Tilbuddet skal fremsendes via Mercell. Tilbud afgivet på anden måde vil ikke komme i betragtning.

Uddybende spørgsmål

Spørgsmål til udbudsmaterialet vil i udbudsperioden blive behandlet af IFIRS. Alle spørgsmål rettes skriftligt i Mercell via fanen Kommunikation. Spørgsmål skal fremsendes senest den 16. september 2019.

Tidsplan

Offentliggørelse af udbuddet
30.08.2019

 Sidste frist for fremsendelse af spørgsmål
16.09.2019

 Sidste frist for udsendelse af spørgsmål og svar
20.09.2019

 Sidste frist for modtagelse af tilbud
1.10.2019

 Forventet beslutning om leverandørvalg
Uge 41

 Forventet kontraktstart
15.11.2019

Tilbudsfrist

Tilbud skal afleveres i Mercell senest den 1.10.2019 kl. 12.00.