Aktuelle udbud

Træ og bygningskomplementerende produkter

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i overensstemmelse med Udbudslovens § 56 (Udbudslov, lov nr. 1564 af 15. december 2015). Loven indeholder bestemmelser, som gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2015 om offentlige udbud.

Deltagende skoler

AMU Fyn
College 360
EUC Sjælland
HANSENBERG
Learnmark
Svendborg Erhvervsskole
Syddansk Erhvervsskole
UddannelsesCenter Holstebro

Beskrivelse af opgaven

Ordregiver ønsker levering af træ og bygningskomplementerende produkter. Den samlede kontraktvolumen udgør ca. kr. 37.284.983.

Kontakt

Indkøbsfællesskabet IFIRS
c/o HANSENBERG
Skovvangen 28
6000 Kolding

Kontaktperson: Udbudsjurist, Anne-Mette Runge Madsen

Der henvises til, at al kontakt skal foregå via Mercell.

Rekvirering af materiale samt fremsendelse af tilbud

I forbindelse med udbuddet har Indkøbsfællesskabet IFIRS valgt at benytte det elektroniske udbudssystem Mercell til håndtering af annonceringer og udbud. For at anvende udbudssystemet, skal virksomheden være registreret som bruger af Mercell. Det er gratis at være registreret som virksomhed i systemet.

Tilbudsgiver kan finde adgang til nærværende udbud via linket.

Der anvendes udbudsformen offentligt udbud. Tilbuddet skal fremsendes via Mercell. Tilbud afgivet på anden måde vil ikke komme i betragtning.

Uddybende spørgsmål

Spørgsmål til udbudsmaterialet vil i udbudsperioden blive behandlet af IFIRS. Alle spørgsmål rettes skriftligt i Mercell via fanen Kommunikation. Spørgsmål skal fremsendes senest den 1. maj 2019.

Tidsplan

Offentliggørelse af udbuddet
15.04.2019

Sidste frist for fremsendelse af spørgsmål
01.05.2019

Sidste frist for udsendelse af spørgsmål og svar
09.05.2019

Sidste frist for modtagelse af tilbud
22.05.2019

Forventet beslutning om leverandørvalg
Uge 21 – Uge 23

Forventet kontraktstart
01.08.2019

Tilbudsfrist

Tilbud skal afleveres i Mercell senest den 22.05.19 kl. 12.00.