Skip to main content
Afsluttede udbud

Udbud af diverse storkøkkenudstyr og –inventar til konditorkøkken – HASTEPROCEDURE

By 10/11/2016februar 15th, 2017No Comments

HASTEPROCEDURE. Ordregiver ønsker levering af diverse storkøkkenudstyr til konditorkøkken. Den samlede kontraktvolumen forventes at udgøre ca. kr. 2.800.000.

Hent pdf af udbudet

Ordregiver ønsker tilbud på levering og montering af diverse storkøkkeninventar og -udstyr til konditorkøkken for Zeeland Business College i Ringsted. Udbuddet er delt op i flere delaftaler.
Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud efter hasteproceduren, jf. udbudslovens § 56 (Udbudslov, lov nr. 1564 af 15. december 2015. Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2015 om offentlig udbud.
Idet der er tale om et hasteudbud, opfordres tilbudsgiver til at være meget opmærksom på den forholdsvis korte tilbudsperiode.

Deltagende skoler
Zeeland Business College (ZBC), Ringsted

Beskrivelse af opgaven
Ordregiver ønsker levering af diverse storkøkkenudstyr til konditorkøkken. Den samlede kontraktvolumen forventes at udgøre ca. kr. 2.800.000.

Kontakt
Indkøbsfællesskabet IFIRS
c/o HANSENBERG
Skovvangen 28
6000 Kolding

Kontaktperson: Udbudsjurist, Betina Kiebe Rasmussen

Der henvises til, at al kontakt skal foregå via EU-Supply.

Rekvirering af materiale samt fremsendelse af tilbud
I forbindelse med udbuddet har Indkøbsfællesskabet IFIRS valgt at benytte det elektroniske udbudssystem EU-Supply til håndtering af annonceringer og udbud. For at anvende udbudssystemet, skal virksomheden være registreret som bruger af EU-Supply. Det er gratis at være registreret som virksomhed i systemet.

Såfremt din virksomhed ikke allerede er registreret, skal dette gøres via hjemmesiden: www.eu-supply.com/ifirs.asp
Der anvendes udbudsformen offentligt EU-udbud. Tilbuddet skal fremsendes via EU-Supply. Tilbud afgivet på anden måde vil ikke komme i betragtning.

Uddybende spørgsmål
Spørgsmål til udbudsmaterialet vil i udbudsperioden blive behandlet af IFIRS. Alle spørgsmål rettes skriftligt i EU-Supply via ”Besked” funktionen. Spørgsmål skal fremsendes senest den 25. oktober 2016

Tidsplan

12. oktober 2016
Offentliggørelse af udbuddet

25. oktober 2016
Sidste frist for fremsendelse af spørgsmål

26. oktober 2016
Sidste frist for udsendelse af spørgsmål og svar

1. november 2016 kl. 12.00
Sidste frist for modtagelse af tilbud

11. november 2016
Forventet beslutning om leverandørvalg

22. november 2016
Forventet kontraktstart

Tilbudsfrist
Tilbud skal afleveres i EU-Supply senest den 1. november 2016 kl. 12.00.