Skip to main content
Afsluttede udbud

Udbud af diverse storkøkkenudstyr og –inventar

By 10/11/2016februar 15th, 2017No Comments

Ordregiver ønsker tilbud på indretning af kantinekøkken inkl. butik samt levering, montering og installation af diverse storkøkkeninventar og -udstyr til proceskøkken og kantinekøkken inkl. butik. Den samlede kontraktvolumen forventes at udgøre max kr. 3.600.000

Hent pdf af udbudet

Ordregiver ønsker tilbud på diverse storkøkkeninventar og -udstyr til nyrenoveret proceskøkken samt nyopført kantinekøkken inkl. butik for Erhvervsakademi Sjælland i Roskilde.
Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, jf. udbudslovens § 56 (Udbudslov, lov nr. 1564 af 15. december 2015. Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2015 om offentlig udbud.

Deltagende skoler
Erhvervsakademi Sjælland, Campus placeret i Roskilde

Beskrivelse af opgaven
Ordregiver ønsker tilbud på indretning af kantinekøkken inkl. butik samt levering, montering og installation af diverse storkøkkeninventar og –udstyr til proceskøkken og kantinekøkken inkl. butik. Den samlede kontraktvolumen forventes at udgøre max kr. 3.600.000.

Kontakt
Indkøbsfællesskabet IFIRS
c/o HANSENBERG
Skovvangen 28
6000 Kolding

Kontaktperson: Udbudsjurist, Betina Kiebe Rasmussen

Der henvises til, at al kontakt skal foregå via EU-Supply.

Rekvirering af materiale samt fremsendelse af tilbud
I forbindelse med udbuddet har Indkøbsfællesskabet IFIRS valgt at benytte det elektroniske udbudssystem EU-Supply til håndtering af annonceringer og udbud. For at anvende udbudssystemet, skal virksomheden være registreret som bruger af EU-Supply. Det er gratis at være registreret som virksomhed i systemet.

Såfremt din virksomhed ikke allerede er registreret, skal dette gøres via hjemmesiden:
www.eu-supply.com/ifirs.asp.
Der anvendes udbudsformen offentligt EU-udbud. Tilbuddet skal fremsendes via EU-Supply. Tilbud afgivet på anden måde vil ikke komme i betragtning.

Uddybende spørgsmål
Spørgsmål til udbudsmaterialet vil i udbudsperioden blive behandlet af IFIRS. Alle spørgsmål rettes skriftligt i EU-Supply via ”Besked” funktionen. Spørgsmål skal fremsendes senest den31. oktober 2016

Tidsplan
12. oktober 2016
Offentliggørelse af udbuddet

31. oktober 2016
Sidste frist for fremsendelse af spørgsmål

8. november 2016
Sidste frist for udsendelse af spørgsmål og svar

14. ovember 2016 kl. 12.00
Sidste frist for modtagelse af tilbud

28. november 2016
Forventet beslutning om leverandørvalg

9. december 2016
Forventet kontraktstart

Tilbudsfrist
Tilbud skal afleveres i EU-Supply senest den 14. november 2016 kl. 12.00.