Skip to main content
Afsluttede udbud

Grov arbejdsbeklædning og sikkerhedssko

By 19/10/2022november 10th, 2023No Comments

Udbudt i henhold til lov nr. 1564 af 15. december 2015, herunder RÅDETS DIREKTIV NR. 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF.

Grov arbejdsbeklædning og sikkerhedssko

Kontraktstart: 01.06.2023
Kontrakt udløb: 31.07.2025

Med mulighed for 2 x 12 måneders forlængelse.

Leverandør

Carl Ras A/S
Mileparken 31
2730 Herlev
CVR: 05871147

Deltagende skoler

  • EUC Lillebælt
  • HANSENBERG
  • NEXT Uddannelse København
  • Syddansk Erhvervsskole

Kontakt

Indkøbsfællesskabet IFIRS
c/o HANSENBERG
Skovvangen 28
6000 Kolding

Kontraktansvarlig: Meri Helenius