UDBUD

Indkøb i det offentlige – den nye udbudslov

En guide til indkøbere i det offentlige. Gældende fra 01.01.2016.

Senest opdateret december 2015.

Klik her for at se guiden

ESPD Vejledning for tilbudsgivere

En vejledning til udfyldelse af ESPD for tilbudsgivere.

Senest opdateret den juli 2017.

Klik her for at se vejledningen

MERCELL

IFIRS benytter det elektroniske udbudssystem Mercell

UDBUD

Udbud i henhold til RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 og lov nr. 1564 af 15. december 2015 for så vidt angår indkøb, der overstiger beløbsgrænsen på 1.645.367 kr. i kontraktperioden.