Skip to main content
Afsluttede udbud

Værktøj (genudbud)

By 23/05/2022oktober 19th, 2022No Comments

Udbudt i henhold til lov nr. 1564 af 15. december 2015, herunder RÅDETS DIREKTIV NR. 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF.

Værktøj

Kontraktstart: 01.11.2022
Kontrakt udløb: 30.10.2024

Med mulighed for 2 x 12 måneders forlængelse.

Leverandør

Carl Ras A/S
Mileparken 31
2730 Herlev
CVR: 05871147

Deltagende skoler

  • EUC Sjælland
  • HANSENBERG
  • Next Uddannelse København
  • Syddansk Erhvervsskole
  • UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern

Kontakt

Indkøbsfællesskabet IFIRS
c/o HANSENBERG
Skovvangen 28
6000 Kolding

Kontraktansvarlig, Meri Helenius