Skip to main content
Afsluttede udbud

Vagtydelser

By 29/04/2022juni 30th, 2022No Comments

Udbudt i henhold til lov nr. 1564 af 15. december 2015, herunder RÅDETS DIREKTIV NR. 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF.

Vagtydelser

Kontraktstart: 01.07.2022
Kontrakt udløb: 30.06.2024

Med mulighed for 2 x 12 måneders forlængelse

Leverandør

G4S Security Services A/S
Roskildevej 157
2620 Albertslund
CVR. 26891280

Deltagende skoler

  • AMU Fyn
  • HANSENBERG
  • Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier
  • Syddansk Erhvervsskole
  • UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
  • UddannelsesCenter Holstebro

Kontakt

Indkøbsfællesskabet IFIRS
c/o HANSENBERG
Skovvangen 28
6000 Kolding

Kontaktperson: Kontraktstyrer, Thomas Tromborg