Skip to main content
Aktuelle udbud

Vagtydelser

Udbuddet gennemføres som et light-udbud i overensstemmelse med Udbudslovens afsnit III (Udbudslov, lov nr. 1564 af 15. december 2015). Loven indeholder bestemmelser, som gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2015 om offentlige udbud.

Deltagende skoler

  • AMU Fyn
  • Hansenberg
  • Herningsholm Erhvervsskole
  • Syddansk Erhvervsskole
  • UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
  • UddannelsesCenter Holstebro

Beskrivelse af opgaven

Ordregiver ønsker levering af Vagtydelser. Den samlede kontraktvolumen udgør ca. kr. 10.720.000.

Kontakt

Indkøbsfællesskabet IFIRS
c/o HANSENBERG
Skovvangen 28
6000 Kolding

Kontaktperson: Udbudskonsulent, Mette Reus Hansen

Der henvises til, at al kontakt skal foregå via Mercell.

Rekvirering af materiale samt fremsendelse af tilbud

I forbindelse med udbuddet har Indkøbsfællesskabet IFIRS valgt at benytte det elektroniske udbudssystem Mercell til håndtering af annonceringer og udbud. For at anvende udbudssystemet, skal virksomheden være registreret som bruger af Mercell. Det er gratis at være registreret som virksomhed i systemet.

Tilbudsgiver kan finde adgang til nærværende udbud via linket.

Tilbuddet skal fremsendes via Mercell. Tilbud afgivet på anden måde vil ikke komme i betragtning.

Uddybende spørgsmål

Spørgsmål til udbudsmaterialet vil i udbudsperioden blive behandlet af IFIRS. Alle spørgsmål rettes skriftligt i Mercell via fanen Kommunikation.

Forventet tidsplan

Offentliggørelse af udbuddet
25. april 2022

Evt. besigtigelser (OBS! Krav om tilmelding)
Uge 18

Sidste frist for udsendelse af spørgsmål og svar
18. maj 2022

Sidste frist for modtagelse af tilbud
25. maj 2022 kl. 23.59

Forventet beslutning om leverandørvalg
Uge 21-22

Forventet kontraktstart
1. juli 2022

Tilbudsfrist

Tilbud skal afleveres i Mercell senest den 25. maj 2022 kl. 23.59.