Skip to main content
Afsluttede udbud

VVS-artikler (genudbud)

By 23/05/2022august 29th, 2022No Comments

Udbudt i henhold til lov nr. 1564 af 15. december 2015, herunder RÅDETS DIREKTIV NR. 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF.

VVS-artikler

Kontraktstart: 01.09.2022
Kontrakt udløb: 31.08.2024

Med mulighed for 2 x 12 måneders forlængelse.

Leverandør

Brødrene Dahl A/S
Park Allé 370
2605 Brøndby
CVR. 81822514

Deltagende skoler

  • EUC Sjælland
  • HANSENBERG
  • Herningsholm Erhvervsskoler & Gymnasier
  • Syddansk Erhvervsskole
  • Roskilde Tekniske Skole

Kontakt

Indkøbsfællesskabet IFIRS
c/o HANSENBERG
Skovvangen 28
6000 Kolding

Kontaktperson: Kontraktansvarlig, Meri Helenius