Skip to main content
Afsluttede udbud

VVS-artikler – ANNULLERET

By 04/03/2022maj 6th, 2022No Comments

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i overensstemmelse med Udbudslovens § 56 (Udbudslov, lov nr. 1564 af 15. december 2015). Loven indeholder bestemmelser, som gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2015 om offentlige udbud.

Deltagende skoler

  • EUC Sjælland
  • HANSENBERG
  • Herningsholm Erhvervsskoler & Gymnasier
  • Syddansk Erhvervsskole
  • Roskilde Tekniske Skole

Beskrivelse af opgaven

Ordregiver ønsker levering af VVS-artikler. Den samlede kontraktvolumen udgør ca. kr. 4.580.000,00.

Kontakt

Indkøbsfællesskabet IFIRS
c/o HANSENBERG
Skovvangen 28
6000 Kolding

Kontaktperson: Selma Pizovic

Der henvises til, at al kontakt skal foregå via Mercell.

Rekvirering af materiale samt fremsendelse af tilbud

I forbindelse med udbuddet har Indkøbsfællesskabet IFIRS valgt at benytte det elektroniske udbudssystem Mercell til håndtering af annonceringer og udbud. For at anvende udbudssystemet, skal virksomheden være registreret som bruger af Mercell. Det er gratis at være registreret som virksomhed i systemet.

Tilbudsgiver kan finde adgang til nærværende udbud via linket.

Tilbuddet skal fremsendes via Mercell. Tilbud afgivet på anden måde vil ikke komme i betragtning.

Uddybende spørgsmål

Spørgsmål til udbudsmaterialet vil i udbudsperioden blive behandlet af IFIRS. Alle spørgsmål rettes skriftligt i Mercell via fanen Kommunikation.

Forventet tidsplan

Offentliggørelse af udbuddet
01. marts 2022

Sidste frist for udsendelse af spørgsmål og svar
24. marts 2022 kl. 23.59

Sidste frist for modtagelse af tilbud
31. marts 2022 kl. 23.59

Forventet kontraktstart
1. juni 2022

Tilbudsfrist

Tilbud skal afleveres i Mercell senest den 31. marts 2022 kl. 23.59.